GENEL
Giriş Tarihi : 30-12-2019 13:29

Bir buluşa patent nasıl verilir?

Patent Nedir; mucidin buluş konusunu ya da icat ettiği ürünü bir süre zarfında üretme, kopyalama, pazarlama veya dışarıya pazarlama hakkını sunar.

Bir buluşa patent nasıl verilir?

Patent Nedir; mucidin buluş konusunu ya da icat ettiği ürünü bir süre zarfında üretme, kopyalama, pazarlama veya dışarıya pazarlama hakkını sunar. Yapılan bu icadın sahibine özel haklar sunan belgeye de patent belgesi denir. Patent hakkı, sınai mülkiyet haklarının içinde çok önemli bir yer tutar. 

Patent Verilemeyecek Ürünler ve Buluşlar

  Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;
 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.. 

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

 Eğer buluş kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı bir içerikse bu ürün patent verilerek korunamaz.
 Hayvan veya bitki türleri, önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Yeni Buluş Olması

Eğer bir buluş, patent başvurusu yapılmadan önce, dünyanın herhangi bir yerinde yazılı veya sözlü bir tanıtım, kullanım gibi açıklanan bilgilere sahip değilse bu buluş yenidir. Herhangi bir ülkede kullanılmamış olmalıdır. Patent için müracaat edilen tarihinde veya bu tarihten sonra açıklanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının paylaşılan ilk metinlerine dikkat edilmelidir.

Bir Buluşa Patent Verilmesinde Sorun Yaratmayan Faktörler

Bir buluşa patent belgesi verilmesi konusunda, başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde veya rüçhan hakkı ( bir hakkın sıra bakımından kendisinden sonra gelen hakka öncelik tanıması) talep edilmiş ise bu haktan önceki 12 ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.

 Bildirinin icat sahibi tarafından yapılmış olması;
 Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;

1  Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;

2  Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya;

 Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması

Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Endüstriye Uyarlanabilir Olma

Buluş, tarım dahil endüstri kollarında herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir özelliklerde ise, sanayiye uyarlanabilir olarak kabul görür.

https://www.grupofis.com/

 

NELER SÖYLENDİ?
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA