EĞİTİM
Giriş Tarihi : 20-05-2018 02:41   Güncelleme : 07-07-2018 22:05

Hedef: Entelektüel ve lider öğretmenler

Öğretmen adaylarının eğitim programları, 10 yıl aradan sonra güncellendi. İki yılda hazırlanan programlarda, uygulamaya daha çok ağırlık verildi. Ayrıca tüm bölümlere ‘eğitimde ahlak ve etik’ dersi konuldu. Değişikliklerle, mesleki becerinin yanı sıra entelektüel ve lider öğretmenler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hedef: Entelektüel ve lider öğretmenler

Öğretmenlikle ilgili 25 lisans programı, 2009’dan sonra ilk defa güncellendi. ‘Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları’nda çoğu dersin içeriği geliştirildi, bazıları birleştirildi, çıkarılanların yerine yenileri eklendi. Programlarda uygulamaya ağırlık verilirken, krediler uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ayrıca tüm programlarda zorunlu ders olarak, ‘eğitimde ahlak ve etik’ dersine yer verildi.

Çalışmayla öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişiminin yanı sıra ‘sosyal, kültürel, moral, ahlaki, etik, entelektüel yönlerden de donanımlı ve sağlam bir kişiliğe sahip, daha insani ve erdemli bir ülkenin ve dünyanın inşasında aktif rol alacak ahlaki ve kültürel liderler olarak yetiştirilmesi’ hedeflendi. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynen devam edecek. 2018-2019 öğretim yılında başlayacak öğrenciler ise, YÖK koordinasyonunda iki yıldan fazla süredir çalışılan programlara göre eğitim alacak.

UYGULAMAYA AĞIRLIK VERİLDİ
Lisans programlarındaki diğer yeniliklerden bazıları şöyle:

Programlardaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) olmak üzere üç gruptan oluşturuldu. MB dersleri yüzde 30-35, GK dersleri yüzde 15-20 ve AE dersleri de yüzde 45-50 oranında yer aldı. Özellikle temel eğitimle ilgililerde alan bilgisi yanında alan eğitimine de ağırlık verildi. Programlar daha çok temel beceri, tutum, değer kazandırma ve uyum sağlama üzerine yapılandırıldı.

Bir dönem olan öğretmenlik uygulaması dersi, iki döneme çıkartıldı. Öğretmen adayları daha uzun süre okulda bulunacak ve daha çok öğretmenlik uygulaması yapacak.

Öğretmenin sınıf içi değerlendirmesinde standart sağlamak için uygulama ve örneklere dayalı ‘sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi’ seçmeli dersi eklendi.

EĞİTİM FELSEFESİ ZORUNLU OLDU
Daha nitelikli ders kitabı seçme ve kullanımı için ‘ders kitabı incelemesi’ dersi eklendi.

Bazılarında seçmeli olan ‘eğitim sosyolojisi’, ‘Türk eğitim tarihi’ ve ‘eğitim felsefesi’ dersleri, tüm lisanslar için zorunlu oldu.

‘Yabancı dil 1 ve 2’ derslerinin içeriği, gündelik hayatla da ilişkilendirilerek güncellendi.

TÜM PAYDAŞLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALIYDI
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı): Hızla değişen dünyaya ayak uyduracak bireyleri yetiştirecek öğretmenleri eğiten fakültelerin programlarının geliştirilmesi olumlu. Programlar iki yıl süren bir ekip çalışmasının ürünü olsa da, askıya çıkarılıp tüm paydaşların görüşleri alınmalı ve öneriler doğrultusunda düzenlenerek uygulanmalıydı. MEB bile programları uygulamadan önce askıya çıkarıyor. Seçmeli ders sayısının artması olumlu ama hangilerinin seçilebileceği konusunda bir havuz oluşturulması ciddi bir sınırlılık. Ayrıca bu seçimlik derslerin içerikleri bile YÖK tarafından belirlenmiş. Birçok programda yarıyıl başına 7-8 ders düşüyor. Bu fazla. Normali 5’tir, istisnai durumlarda bir yarıyılda 6 ders olabilir.

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez (İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı): Programların güncel ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi zorunluluktu. Toplantılar önce çalışma grupları halinde yürütüldü. Sonra sonuçlar eğitim bilimleri toplantılarında katılımcılarla tartışıldı. Alandaki beklenti, katılımın daha geniş olmasıydı. Yeni düzenlemede ders adları belli, ama içeriğini henüz görmediğimiz için ayrıntılı eleştiri yapamıyoruz. Ayrıca mevcut öğretmenlerin yarısından fazlası, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde yetiştirildi. Ancak alan fakültelerinin programları güncellenmiyor. Öğretmen ya eğitim fakültesinde yetiştirilmeli ya da formasyon olacaksa alan fakültelerinin programları da güncellenmeli.

Prof. Dr. Engin Karadağ (Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Mevcut programların iki temel problemi var. Birincisi, alan derslerinin yoğunluğu. Bunun temel nedeni bir dersi anlatmak için o alanı çok iyi bilmek gerektiğine olan inanç. Ancak öğretmenlik konu anlatmakla sınırlı değil. Öğretmenlik programları, fen-edebiyat fakültesinin bir benzeri olma halinden çıkartılarak alan eğitimi ve öğretimi ağırlık kazandı. Temel problem olan teknisyen, makineci öğretmen yetiştirme anlayışına, yeni programlarda son verildi. Eklenen derslerle entelektüel öğretmen yetiştirmeye bir adım atılmış gibi görünüyor. Özellikle yoğunluğu epey arttırılan seçmeli derslerle bu entelektüellik daha da artacak. Yeni düzenlemeyle öğretmenin konuyu nasıl öğreteceği daha ağırlıklı bir hale geldi. Bu iyi. Ders saatlerinin düşürülmesi de olumlu. (Hürriyet)

NELER SÖYLENDİ?
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA