GÜNDEM
Giriş Tarihi : 18-12-2019 15:41

Kızılırmak Havzası yönetim heyeti toplantısında 'su yönetimi' ele alındı

Su yönetiminin ele alındığı "Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti" toplantısında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, son yıllardaki iklim değişiklikleri nedeniyle havzalardaki su potansiyellerini etkilediğini belirterek, "Ülkemizdeki su potansiyelini etkili ve verimli kullanmak her vatandaşımızın temel sorumluluğudur. Bizler de ilgili Kurumlar olarak bugünümüz ve geleceğimiz için bu hususlarda gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeliyiz" dedi.

Kızılırmak Havzası yönetim heyeti toplantısında 'su yönetimi' ele alındı

Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Vali Osman Kaymak’ın ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleştirildi. 

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Sinop Valisi Köksal Şakalar ve Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in de katıldığı toplantının açılışında DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak Kızılırmak Havzası’nda yer alan su kaynaklarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan havza ölçekli planların uygulanmasının takibi  ile ilgili bilgi sundu. 

Ardından Samsun Valisi Osman Kaymak konuşmasında suyun insan hayatı için büyük önem arzettiğini, dile getirdi ve "Sivas’ın İmralı İlçesi Kuz Köyünde doğup; Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz ile buluşan Kızılırmak Nehri;  1.355 km uzunluğu ile Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehirdir. Su toplama alanı 78.180 km2,  yıllık su hacmi ise 5,5 milyar m3 olan Kızılırmak havzasının 3.528.800 hektarlık bölümü ovalık alan niteliğindedir. Kırşehir ve Kırıkkale illerinin tümü, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Çankırı illerinin il merkezleri ve büyük bir kısmı; Niğde, Ankara, Çorum, Sinop, Aksaray ve Samsun illerinin önemli kısımları Kızılırmak Havzası içinde yer almakta olup, havza Ülke topraklarımızın yaklaşık %11 ni kaplamaktadır. Kızılırmak Havzasında önemli büyüklükte 22 akarsu, 17 göl, enerji, sulama ve içme suyu amaçlı 33 baraj, 19 adet ileri arıtma tesisi, bulunmaktadır. Bu denli büyük bir havzadaki suyu yönetebilmek için su kaynakları ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgisi bulunan Kurum ve Kuruluşların katılımının sağlandığı toplantıya ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; 2013 yılında “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” yayımlanmış ve bu kapsamda Kızılırmak Havzası Yönetim Heyeti oluşturulmuş olup, ilgili tebliğ gereği koordinatör Valilik olarak 2013 yılından bu yana Samsun ilinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Samsun ilinin, Kızılırmak nehrinin Karadeniz’e döküldüğü yer olması nedeniyle havza içerisinde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Vali Osman Kaymak, “Kızılırmak Nehri’nin denize döküldüğü Samsun’un Bafra ilçesi sınırlarındaki Bafra Ovası verimli toprakları ile tarım sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Samsun ilinin Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde yer alan “Kızılırmak Deltası”,  Kızılırmak Nehrinin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan, ülkemizdeki en büyük deltalardan biri olup, Ülkemizin Karadeniz kıyısındaki tek sulak alanıdır. Ayrıca Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine girmiştir. Samsun ili Bafra ilçesinde bulunan enerji ve sulama amaçlı Altınkaya ve Derbent Barajları da Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan önemli barajlardandır. Samsun İlinin coğrafi yapısı nedeniyle ilde tarıma dayalı bir ekonomi ön plana çıkmış olup, tarıma dayalı gıda sanayi potansiyeli yüksektir. Kent 1980 sonrası dönemde sanayileşme sürecinde önemli adımlar atmıştır. Bu süreç halen devam etmekte olup, Samsun ili bölgenin en büyük sanayi şehridir. Fırat Havzasından sonra Türkiye’nin ikinci büyük havzası olan Kızılırmak Havzası’nda, sizlerin katkılarıyla, havza içerisindeki suyumuzu daha iyi yönetebilmek, verimli kullanmak, kirletici unsurları en aza indirmek temel amacımızdır. Havzada evsel atıksuların kontrolü, endüstriyel atıksu yönetimi, katı atık yönetimi, içme suyu havzalarının korunması, taşkın ve kuraklık yönetimi, kullanılmış suların yeniden kullanımı, izleme çalışmaları, sektörel tahsis planlarının oluşturulması ve su yatırımları gibi hususlar ilgili tüm Kuruluşların sorumluluğu altında titizlikle yapılmalıdır. Özellikle son yıllardaki iklim değişikliklerinin etkileri havzalardaki su potansiyellerini etkilemektedir. Bu nedenle; iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi de ilgili Kuruluşlarca takip edilmelidir. Ülkemizdeki su potansiyelini etkili ve verimli kullanmak her vatandaşımızın temel sorumluluğudur. Bizler de ilgili Kurumlar olarak bugünümüz ve geleceğimiz için bu hususlarda gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Samet Tekbaş “Yeni Tebliğ hakkında bilgilendirme, havzada yer alan illerde gerçekleştirilen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantılarının Değerlendirilmesi ve Havza Koruma Eylem Planı Hakkında Bilgilendirme”, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mühendisi Ela Doğanay ‘Taşkın Yönetim Planı Hakkında Bilgilendirme’ ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü-Stantec Şirketi adına Bertan Başak ise ‘Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi’ hakkında birer sunum gerçekleştirdi. 

Sunumların ardından toplantı görüş, öneri ve değerlendirilmelerin alınmasıyla son buldu. Toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

SAMSUN HABER HATTI