GENEL
Giriş Tarihi : 16-06-2020 16:53   Güncelleme : 16-06-2020 16:53

OKE'den 'Biyokütle Enerji Santrali' açıklaması

Samsun'un Çarşamba İlçesi sınırlarında inşaatı devam eden Biyokütle Enerji Santrali'nde baca gazı filtre sisteminin olmayacağına yönelik ortaya atılan iddialar üzerine Oltan Köleoğlu Enerji'den (OKE) açıklama geldi. Yazılı açıklamada, iddiaların, bilimsel gerçeklikten uzak ve halkı yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

OKE'den 'Biyokütle Enerji Santrali' açıklaması

Samsun'un Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesi'nde 182 bin metrekarelik sahada, orman ve bitki atıklarını elektriğe çevirecek 27 MW’lık bir biyokütle santrali kurulması çalışmaları sürerken, santralde baca gazı filtre sisteminin olmayacağına yönelik ortaya atılan iddialar üzerine Oltan Köleoğlu Enerji(OKE) yazılı açıklamada bulundu.

Oltan Köleoğlu Enerji'den yapılan açıklamada, santralde baca gazı filtre sisteminin bulunmayacağının iddia edilmesinin 'Vahim ve kasıtlı' bir algı operasyonu olduğu ifade edilirken, önemli bilim insanlarının  “Temiz Enerji” olarak kabul ettiği biyokütle enerji santrallerin, yakıtın yakılması veya yok edilmesini gerektirmeyen, çevreye zarar vermeyen; güneş, rüzgâr, jeotermal gibi  pek çok açıdan faydası olduğu vurgulandı.

Üretim sırasında ortaya çıkan tarımsal artıkların değerlendirildiği, bu yöntem sayesinde artıkların yakılarak bertaraf edilmesi sorununun ortadan kalktığı da vurgulanan açıklamada, “Sadece enerji ve çevre politikaları ile değil, toprağın biyokütle hammadesi üretimi amaçlı işlenmesinden dolayı tarım ve kırsal kalkınma politikaları ile de yakından ilişkilidir. Enerji tarımına geçişte tarım ürünlerinin enerji hammaddesi olarak kullanılmaları ile birlikte bu ürünlerin üretimi ve bu ürünlere tahsis edilecek kaynaklar genel olarak sosyo-ekonomik yönden kırsal alanda yaşayan tüm bireyleri etkileyecektir. Bunun sonucunda mevcut tarım arazilerindeki faaliyet artacak, tarım ürünlerinin talebinde artış görülecek, yetiştiricilerin yanısıra dağıtım- nakliye ve işleme kanallarında çalışanlar ile birlikte yaratılan iş olanakları ve istihdam artacak, kırsal kalkınmaya destek olunacak ve bunlar da kırsal kesimde yaşam kalitesini artıracaktır. Bu şekilde kente göçün azalması da mümkün olabilecektir” denildi.

FİLTRE SİSTEMİ KURULACAK
Açıklamada, Biyokütle Enerji Santrali'nde baca gazı filtre sisteminin projede belirtildiği gibi kurulacağına da dikkat çekilerek, “Biyokütlenin yakılması sonucu bacadan çıkan toz emisyonlarını kontrol altında tutabilmek ve 03.07.2009 tarih ve 27277 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nce belirlenen emisyon sınır değerlerinin altında tutabilmek için elektrostatik filtre sistem kurulacaktır. Elektrostatik filtre sistemleri yaklaşık %96 verimle çalışmakta olup, bacada oluşacak saatlik PM emisyon miktarı 0,6 kg/saat olarak gerçekleşecektir.   Alınacak tedbirler neticesinde oluşması beklenen emisyon değerleri, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 Tablo 2.1’ de verilen "Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri için kütlesel debiler" değerlerinin altında kalmaktadır" ifadelerine yer verildi.

OKE'den yapılan yazılı açıklamanın son bölümünde ise bazı kişilerin çeşitli çıkarlar uğruna kirli ve halkı yanlış yönlendiren kara propaganda çalışması içine girmesinin üzüntü ile karşılandığı belirtilerek, tesisin bölgeye ve yöre halkına sağlayacağı ekonomik değerleri yok saymanın, "Bu ülkeye yapılan büyük kötülüklerden biridir“ denildi.

SAMSUN HABER HATTI