GENEL
Giriş Tarihi : 26-09-2018 15:09   Güncelleme : 26-09-2018 15:09

Sağlık çalışanlarından tabutlu döner sermaye eylemi

Eskişehir'de sağlık çalışanları, döner sermayelerin artırılması için hastane bahçesinde tabutlu basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarından tabutlu döner sermaye eylemi

Eskişehir Devlet Hastanesi'nde toplanan Sağlık-Sen Şubesi üyeleri, kartondan yapılan tabutun üzerine 'Döner sermaye' yazılarını ve beyaz önlükleri astı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da imam cübbesi giyip başına sarık takarak tabutun yanında durdu. Köksal şöyle konuştu:

"İlimizdeki başta Eskişehir Devlet Hastanesi olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarında hekim dışı personel sıfır TL ek ödeme almıştır. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ise sadece yoğun bakımlar acil servis ve özellikli birimler ek ödeme almıştır. Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılıyor. Mevcut sistemde, maaş, maaşa ek olarak sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkum edilmiş durumdadır. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığından başka bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır. Hastanelerin tıbbi cihaz ve malzeme giderleri her yıl artmasına rağmen, özellikle SGK'dan elde edilen gelirler aynı kalmaktadır. Döner sermaye yükünün azaltılması ve sağlık personelinin döner sermayelerinin artırılması için bir an önce hastanelerin gelirleri artırılmalı, böylece dağıtılacak döner sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için, dağıtılabilir döner sermaye oranının artırılması, döner sermaye üzerinden yapılan ödemelerin azaltılması ve bazı giderlerin genel bütçeden karşılanması gibi seçenekler hayata geçirilmelidir. Ayrıca, özellikle hastanelerde girişimsel ve girişimsel olmayan şeklinde ayrı ve daha garantili alternatif havuz sistemleri geliştirilmelidir."