GÜNDEM
Giriş Tarihi : 16-08-2020 00:10   Güncelleme : 16-08-2020 00:10

Samsun Valiliği açıkladı! Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

Samsun Valiliği, koronavirüs tanısı konulup evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal eden bazı kişilerin, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği açıklandı ve bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince “Mahalle Denetim Ekipleri”nin oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Samsun Valiliği açıkladı! Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için daha önce alınan tedbirler hatırlatıldı ve "Ancak gelinen süreçte evde izolasyona tabi tutulan COVID-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları kolluk kuvvetleri ve filyasyon ve saha ekiplerimizce tespit edilmiştir. İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulmasına" karar verildiği belirtildi.

İşte  yapılan o açıklama:

"Vatandaşlarımızın KOVİD-19 salgınına karşı sağlığını koruma, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından da KOVİD-19 salgınının oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu amaçla Kurulumuzun 05/08/2020 tarih ve 102 sayılı toplantısında da kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda bir takım kararlar alınmış, içerisinde bulunduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için, erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiş, bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin önem kazandığı belirtilmiştir.

Ancak gelinen süreçte evde izolasyona tabi tutulan COVID-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları kolluk kuvvetleri ve filyasyon ve saha ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyen bu ve benzeri durumların önüne geçilmesi amacıyla Kurulumuz tarafından aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesine, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına,
-Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulmasına,
-Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personeli, yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
-Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında;
-Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
-Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.

DÜĞÜN TÖRENLERİ BİR HAFTA ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Bu arada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ayrıca alınan karar gereğince, il genelinde  gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için bir hafta önceden bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılması zorunluluk haline getirildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütnamenin (fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması vb.)  tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilmesine, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasınai konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

SAMSUN HABER HATTI