GÜNDEM
Giriş Tarihi : 02-07-2020 16:53   Güncelleme : 02-07-2020 16:53

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 3 önemli karar!

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kurban kesimi, dernek, kurum ve vakıfların yardım toplamaları ile iş yerlerindeki faaliyetlerin çalışma saatlerine ilişkin 3 önemli karar aldı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 3 önemli karar!

il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kurban Bayramına ilişkin aldığı karara göre, kurban kesimleri randevulu olacak. Kurban kesim yerlerine hisse sahipleri dışında kimse alınmayacak. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecek. Yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmeyecek.

Kurul, kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerine ilişkin aldığı karara göre ise, konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım istenilmesi yetkili makamlardan izin almak suretiyle yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlar, maske kullanmak ve sosyal mesafeye riayet etmek koşuluyla bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar yardım toplama faaliyetlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyacak. Yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktiviteler kısıtlanacak.

Marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri için uygulanan çalışma saatlerine yönelik alınan kararlara göre de Samsun genelinde marketler 09:00-21:00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek. Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyette olacak. Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri 09:00-21:00 saatleri arasında, tüm alış veriş merkezleri (AVM) 10:00-22:00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürürebilecek.

İŞTE İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI:

KURULDAN KURBAN KARARI

Gelinen noktada 31/07/2020-03/08/2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı sırasında, özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların COVID-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla, Kurulumuzca,  aşağıda belirtilen hususların uygulanmasındaki gösterilecek hassasiyetin, oluşabilecek riskleri yönetebilmek adına hayati önem taşıdığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

-Hayvan pazarlarının Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı kararında belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen “54. KURBAN BAYRAMI VE ÖNCESİNDE HAYVAN SATIŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uyulmasında gerekli titizliğin gösterilmesine,

-İlimizde ve ilçelerimizde Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20/07/2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

-Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının, kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara kısa mesajla (SMS) ile bildirilmesine,

-Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

-Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının, 30 Temmuz 2020 arefe günü Kurban Bayramı’nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’na bildirmesine,

-Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin sağlanmasına,
Her kurban için hisse başına parçalama işinin, kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim görevlileri tarafından yapılmasına,

-Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin, maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

-Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

-Hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde, satış ve kesim işlemi için tebliğlerdeki ve rehberlerdeki kurallarla yukarıda belirtilen kuralların uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİ KARARI

İlimizde ve ilçelerimizde yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmektedir. Kurulumuzca yapılan değerlendirmede yardım toplama faaliyetlerinde, COVID-19 salgınına yönelik tedbirlere, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına ve her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemler uyulması, yardım toplayan kişi ve kuruluşların bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

-Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve COVID-19 salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.)  istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturacağı, bu durumu önlemek amacıyla yardım toplamaya yetkili makamlardan izin almak suretiyle yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşların maske kullanmak ve sosyal mesafeye riayet etmek koşuluyla bu faaliyetlerini gerçekleştirebileceğine,

-2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bulunan kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasına,

-Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin, Kurulumuz tarafından COVID-19 salgınının yayılma riskini artırabileceği değerlendirildiğinden bu faaliyetlerin geçici olarak kısıtlanmasına, 
  
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi ve Yardım Toplama Kanunu’nun 29. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

İŞ YERLERİ HAKKINDA KARAR

İlimizde hastalığın yayılma hızını düşürmek, halkımızın sağlığını korumak ve daha fazla kişinin salgın hastalıktan etkilenmesini azaltmak amacıyla, Kurulumuzca, marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezleri, kuaför vb. işyerleri ile alış veriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerinde kısıtlamalar getirilmiştir.

Bu kapsamda;

-İlimiz genelindeki tüm marketlerin, Kurulumuzun 24/03/2020 tarih ve 07 sayılı kararıyla 09:00-21:00 saatleri arasında faaliyetlerine devam etmelerine,

-İlimiz genelindeki pazar/satış yerlerinin, Kurulumuzun 27/03/2020 tarih ve 11 sayılı kararıyla en geç saat 19:00’a kadar faaliyet göstermelerine,

- İlimiz genelindeki tüm berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Kurulumuzun 07/05/2020 tarih ve 39 sayılı kararıyla 09:00-21:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine,

-İlimiz genelindeki tüm alış veriş merkezlerinin (AVM) Kurulumuzun 11/05/2020 tarih ve 46 sayılı kararıyla 10:00-22:00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmişti.

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde ayrı ayrı belirlenerek Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili web sitesinde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr ) yayınlanmıştır.

Söz konusu iş yerleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun yayınlamış olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ nde faaliyet alanı/iş kolu bazında yayımlanan tedbirlere uyulması kaydıyla 01/07/2020 tarihinden itibaren genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

SAMSUN HABER HATTI