GÜNDEM
Giriş Tarihi : 11-04-2021 12:54   Güncelleme : 11-04-2021 16:45

Samsun'da tepki çeken proje! Büyükşehir Belediyesi parka Terminal binası yapacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1999 yılında mezbelelikten park haline dönüştürerek halkın kullanımına açtığı Kültür Park alanına, içinde 13 indirme, 13 bindirme peronu, 4 havaalanı servis peronu, 3 bilet gişesi, 72 araçlık otopark, 12 araçlık taksi durağın olacağı İlkadım İlçe Terminal Binası yapımı için ihale açtı. Samsun Mimarlar Odası, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) hemen yanındaki parka yapılması planlanan projeye tepki gösterdi. Oda tarafından yapılan açıklamada, halkın dinlenme ve gezinti alanının ortadan kaldırılmasına yönelik projenin şehrin ön görünüm bölgesini bozacağı, şehrin ve halkın denizle ilişkisini koparacağı, trafikte yoğunluğun ve yaratacağı karmaşayı arttıracağı belirtilerek terminal projesi yapımından vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Samsun'da tepki çeken proje! Büyükşehir Belediyesi parka Terminal binası yapacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1999 yılında bafra garajı, çeşitli depolama ve ticaret binaların bulunduğu alandaki tüm binaları yıkarak park haline dönüştürdüğü bölgeye terminal binası yapmak için ihale açması büyük tepki çekti.

Toplam bin 414 metrekarelik alanda 13 indirme, 13 bindirme peronu, 4 havaalanı servis peronu, 3 bilet gişesi, 72 araçlık otopark, 12 araçlık taksi durağından oluşan İlkadım İlçe Terminal Binası yapımı için ihale açılmasına karşı çıkan TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Başkan Burak Şener imzalı basın açıklamasında, kamuoyuna bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) Komisyonu tarafından, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Kültür Park'ta (AKM bitişiğinde) İlkadım İlçe Terminal Binası yapmak üzere yayınladığı ihale ilanı ile ilgili  konunun incelendiği ve oluşan görüşün Şube Yönetim Kurulu'na rapor halinde sunulduğu belirtildi. Rapor doğrultusunda yönetim kurulu olarak  yapılacak projenin kentin geleceği açısından doğuracağı zararlara dikkat çekmesi bakımından kamuoyunun dikkatine sunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SON TEKLİF 21 NİSAN'DA
"Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Fen işleri Müdürlüğü) İlkadım İlçe Terminal Binası Yapımı  için İlan vermiştir.(İNK 2021/164174) İlana göre son teklif verme tarihi 21.04.2021'dir.

TERMİNAL BINASI PARK ALANIDIR
1414,85 m2 İlçe Terminal Binası yapılması. (13 adet indirme peronu, 13 adet bindirme Peronu. 3 adet Hava Alanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık acık otopark, 12 araçlık taksi durağı. Yapımı için ilana çıkılan İlkadım İlçe Terminal Binası'nın yapılacağı yer Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yanında Kültür Park'ın olduğu alandır. Burası mevcut İmar Planında Park Kullanımında olup park olarak düzenlenmiş, amacına uygun olarak kullanılmaktadır.

ALAN KIYI KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ, TESİS YAPILAMAZ
Söz konusu alan Samsun Limanının yapılmasından sonra limanın içinin derinleştirilmesi sırasında çıkan malzemelerin doldurulması ile elde edilen bir dolgu alandır. Yine, 3621 Sayılı Kanun ve Yönetmenliği kapsamında belirlenen Kıyı Kenar Çizgisi'ne göre kıyıda, Kıyı Kenar Çizgisi ile deniz arasındadır. Söz konusu alan Kıyı Kanunu ve Yönetmenliği hükümlerine tabidir. Kıyılarda yapılabilecek yapı ve tesisler bu yasa ve yönetmenliğinde açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda bu alanda böyle bir tesisin yapılması mümkün değildir.

BİNALAR YIKILARAK PARK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
1999 yılından önce söz konusu alanda Bafra Garajı, çeşitli depolama alanları ve ticaret alanları bulunuyordu. Bu kullanımlar şehrin denizle olan ilişkisini kopardığı için olumsuzluk yaratmış, bu bağlamda şehirle denizin buluşmasını sağlamak, sahil bandının bir bütün olarak planlanması ve kullanımı amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. 1990'lı yılların sonunda Kıyı Kanununa uygun olarak yapılan İmar Planında bu alanda yer alan tüm kullanımlar ve binalar kaldırılarak Park Kullanımı getirilmek sureti ile yeni bir düzenleme öngörülerek alan halkın kullanımına açılmış, çirkin ve uygun olmayan kullanımlarda ortadan kaldırılarak şehrin hem ön görünümü rahatlatılırken, insanların denizle buluşması amaçlanmıştır. 2000'li yılların başlarında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin büyük çabaları sonucu söz konusu alan boşaltılmış, mevcut kullanımlar ve yapılar temizlenmiş İmar Planına uygun bir şekilde park olarak düzenlenmiştir.  Böylece Kentin önündeki mezbelelik ortadan kalkmış, dolgu alanı park olarak halkın kullanımına açılmış, şehrin denizle buluşması bu bölgede sağlanmıştır.

ULAŞIM MASTER PLANI'NA DİKKAT ÇEKİLDİ
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ulaşım Master Planı'nda  şehir içi ulaşımın merkezde Toplu  Taşım araçları ile yapılması öngörülmüştür. Ulaşım Master Planı; ilçelerden yolcu taşıyan minibüslerin, şehrin doğu ve batı girişlerinde yapılması planlanacak transfer merkezlerine kadar gelmelerini ve yolcularını burada toplu taşım araçlarına devretmelerini esas almış, böylece şehir merkezinde araç trafiğinin rahatlamasını amaçlamıştır.

MİNİBÜSLER ŞEHİR MERKEZİNE GİRECEK
Konuya ulaşım master planı ve raporu çerçevesinde bakıldığında, Kültür Park'ın yerinde İlçe Terminal binası yapılması ile İlçelerden gelen Minibüsler şehir merkezine  girecek, bu durumda plan raporunda da belirtildiği üzere, zaten  kapasitesi üzerinde yüklü Atatürk Bulvarında,  pik saatlerde durma noktasına ulaşan araç trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. İlçe Terminal binası projesi bu yönüyle Ulaşım Master planı ve raporu ile de çelişmektedir.   

YIKIM PROJESİDİR
Ne yazık ki, tüm bu çalışmaları yapan sanki Samsun Büyükşehir Belediyesi değilmiş gibi, 12 – 15 yıl sonra tekrar söz konusu alana İlkadım ilçe otobüs Terminal Binası yapmak üzere Büyükşehir Belediyesince ihale açılmıştır. Böylece, son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nce usul haline getirilen, 'Yıkım projelerine' bir yenisi daha eklenmiş, park alanının tarumar edilerek, yaya dinlenme, gezi ve ulaşım aksları ortadan kaldırılarak, şehrin tam da önünde bir prestij yapısı Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında ilçe terminal bina  inşaatı planlanabilmiştir.

PARK ORTADAN KALDIRILACAK, KARMAŞA YAŞANACAK
Bu projenin hayata geçirilmesi halinde; Halkın dinlenme, gezinti alanı park ortadan kaldırılmış olacak. Liman ve şehir ön görünüm bölgesinde planlama bütünlüğü bozulacak, şehrin ve halkın denizle ilişkisi koparılacak. Bölgede büyük bir trafik yoğunluğu ve karmaşası yaşanacak. Yapılacak otobüs terminalinin, halkın ulaşım ve toplu taşımı konusuna her hangi bir katkısı olmayacaktır.

KIYI YASASI VE YÖNETMELİĞE AYKIRI
Kaldı ki, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yapılması planlanan İlkadım İlçe Terminal (otobüs ve minübüs) tesisleri projesi, Kıyı Yasası ve Yönetmenliğine aykırı, mevcut İmar Planı, Ulaşım Master Planı ve raporu ile de uyumsuzdur.Şehircilik ve planlama ilkelerine, çağdaş kent oluşturma yaklaşımlarına, kentin ulaşımda halihazırda yaşadığı yoğunluk ve onun yarattığı karmaşayı çözümleyecek yaklaşımlara aykırıdır. En önemlisi, yukarıda kapsamlı açıklanan gerekçelerden de anlaşılacağı üzere hukuka aykırı olduğu gibi kamu yararını barındırmamaktadır.

PROJEDEB VAZGEÇİLMELİ
Bu çerçevede, TERMİNAL projesinin yapımından vaz geçilmelidir. Şehrin ulaşım ve otopark gibi sorunlarının çözümü, ancak yeni bir Kent Ulaşım Master Planı   yapılması ile mümkündür."

SAMSUN HABER HATTI