GÜNDEM
Giriş Tarihi : 17-04-2020 18:06

Samsun'un çocuk nüfus oranı açıklandı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'nin 83 milyon 154 bin 997 olan nüfusunun 22 milyon 876 bin 798'ini (%27,5) çocuklar oluşturdu. Samsun'un çocuk nüfus oranının ise yüzde 24,5 olduğu açıklandı.

Samsun'un çocuk nüfus oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2019 yılı sonu itibarıyla Samsun nüfusu 1 milyon 348 bin 542 kişi iken, bu nüfusun yüzde 24,5'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Samsun'da geçen yıla kıyasla çocuk nüfus sayısı 4 bin 316 kişi azalarak 330 bin 110 kişi oldu.

Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'inin çocuklar oluşturdu. 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken buoran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2019 yılında yüzde 27,5 oldu.

SAMSUN ÇOCUK NÜFUS ORANINDA 44'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI
ADNKS sonuçlarına göre, illerin toplam nüfusları içindeki çocuk oranı incelendiğinde, 2019 yılı itibarıyla Samsun yüzde 24,5'lik oranı ile Türkiye genelinde 44'üncü sırada yer aldı. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk 3 il ise sırasıyla yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 işe Edirne veyüzde 18,5 ile Kırklareli oldu.

İLKOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 91,1 OLDU
Milli eğitim istatistiklerine göre, Samsun'da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018/19 öğretim yılında yüzde 91,2 oldu. Ülkemizde isebu oran yüzde 91,9 olarak gerçekleşti. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

SAMSUN'DA RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLER AZALDI
2019 yılı evlenme istatistiklerine göre, Samsun ili içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 48 kişi azalarak 224 kişi oldu. Samsun'da toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde ise bu oran 2019 yılında yüzde3,1 düştü. İllere göre incelendiğinde, 2019 yılında Ağrı ilinin yüzde 13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde enüst sırada yer aldıĞı görüldü. Bu iliyüzde 13,0 ile Muş ve yüzde 10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,2 ile Tunceli, yüzde 0,7 ile Bayburtve Rize, yüzde 0,8 ile Trabzon oldu.

SAMSUN'DA KORUYUCU AİLE SAYISI 160 OLDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre,  2019 yılında Samsun'da koruyucu aile sayısı 160 olarak gerçekleşti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 181 oldu.

Türkiye genelinde ise mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 967 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde, enfazla koruyucu ailenin 623 ile İstanbul'da olduğu görüldü. İstanbul'a 381 aile ile Ankara, 368 aile ile İzmir, 251 aile ile Kayseri ve 203 aile ile Kocaelitakip etti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 2019 yılında 7 bin 259 oldu.

SAMSUN HABER HATTI