SPOR
Giriş Tarihi : 18-07-2023 18:37

Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4 takımın küme düşeceğini açıkladı.

Süper Lig'de küme düşecek takım sayısı belli oldu

TFF Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan kararla 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü kabul edildi.

TFF, sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takımın TFF 1. Lig'e düşeceğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI

(1) Süper Lig, Türkiye’nin en üst profesyonel Futbol ligidir. Lig’in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir. Süper Lig, 2022-2023 sezonu sonunda ligde kalan 15 takım, TFF 1. Ligden yükselen 3 takım ve TFF Yönetim Kurulu’nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Hatayspor Kulübü ile Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. olmak üzere 20 takımdan oluşur.

(2) Lig’e katılacak olan kulüpler, “Süper Lig Katılım Formu”nu ve ilgili belgeleri süresi içerisinde TFF’ye sunmak zorundadırlar. TFF tarafından istenen belgeleri tam olarak ve süresinde sunmayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler, lig müsabakalarına katılamazlar.

(3) Kulüpler, sezon başında TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat
ücretlerini ödemek zorundadırlar.

(4) Kulüpler, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dışında, profesyonel yönetim şekline sahip
olmak ve müsabakaların düzenli şekilde oynanmasını sağlamak amacıyla;
- Genel Müdür
- Güvenlik Sorumlusu
- Stadyum Müdürü
- Taraftar İrtibat Sorumlusu
- Bilet Sorumlusu
- Medya Sorumlusu
- Akreditasyon Sorumlusu (Extranet Sorumlusu)
- Çim Saha Sorumlusu görevlendirmek ve bu görevlilere ilişkin bilgileri süresi içerisinde TFF’ye vermek zorundadırlar. Kulüplerin bu kişilere ek olarak Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tespit etmeleri zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen görevlerin farklı kişiler tarafından yerine getirilmesi ve bu kişilerin, kendi görevleri ile ilgili olarak düzenlenen eğitim ve seminerlere katılarak tamamlamaları zorunludur.

MADDE 2 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler, Ek-2 de yer alan Süper Ligde Futbolcuların Uygunluğu hükümlerine uygun olarak futbolcuları müsabakalarda oynatabilirler.

MADDE 3 - MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır.
(2) Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige
düşer.

MADDE 4 - STADYUMLARIN TESPİTİ

(1) Kulüpler, sezon boyunca oynayacakları stadyumları belirler ve mülkleri kendilerine ait değilse tahsis işlemlerini bizzat yaparlar. Kulüplerin belirledikleri stadyumlarda müsabaka yapmaları TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından aksi kabul edilmediği sürece, bir stadyum en fazla 2 takımın iç saha müsabakaları için belirlenebilir.
(2) TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen
kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye aittir.
(3) Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazılı takımın stadyumunda oynanır.
Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan ya da yeni sezonda veya devrede
stadyumu açılmayan takımlar fikstüre göre kendi sahasında yapacağı müsabakaları
oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundadırlar.
Stadyumunda bakım veya onarım çalışması yapılacak olan kulüpler, bakım süresince
oynayacakları müsabakalar için öncelikle illerinde, illerinde uygun stadyum olmaması
halinde illerine komşu olan ve elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bildirmek
zorundadırlar. Komşu illerinde elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bulunmaması
veya kulüp tarafından stadyum tahsisinin alınamaması halinde, ev sahibi kulüp tarafından
misafir takımın tüm masraflarının karşılanması ve TFF tarafından kabul edilmesi şartıyla
mesafe sınırı olmaksızın elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bildirilebilir.
(4) Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini
müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar.
(5) Kulüpler sezon başında bildirmiş oldukları stadyumları, TFF tarafından yapılacak olan
son denetim tarihine kadar hazır hale getirmek zorundadırlar. Yapılan denetim sonucu
eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulübe bu eksiklikleri gidermesi için ek süre verilir.
Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmediği ve sezon başlamadan önce de
giderilemeyeceğinin tespiti halinde stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmez ve
ilgili kulübe iç saha müsabakalarını oynayabileceği, kriterlere uygun bir stadyum
bildirmesi için 2 gün süre verilir. Kulübün 2 gün içerisinde bir stadyum bildirmemesi
halinde stadyum TFF tarafından belirlenir. TFF tarafından belirlenen stadyumun kirası ve
görevli personel ücretleri ilgili kulüp tarafından karşılanır.

MADDE 5 - STADYUMLARIN DÜZENİ

(1) Stadyumlarda, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’na uygun aydınlatma sistemi ve
elektrik kesintisi veya arıza halinde devreye girerek saha aydınlatması, anons sistemi,
soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekanların aydınlatma, sıcak su ve
havalandırma sistemlerini çalıştıracak durumda, müsabakanın tamamlanmasını
sağlayacak bir yedek güç sisteminin (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda
bulundurulması zorunludur. Saha aydınlatmasının, müsabakanın başlamasından en geç 60
dakika öncesinden, müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar
sağlanması zorunludur.

(2) Müsabakalarda, her biri 1x1.5 m boyutundaki Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, UEFA Respect
Bayrağı, Lig Bayrağı ve iki kulübün tescilli renklerinden oluşan Bayraklar stadyumda
mevcut bayrak direklerine çekilecektir. Misafir takımlar kendi bayraklarını yanlarında
bulundurmak ve müsabaka organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim etmek
zorundadır.


(3) TFF’nin ilgili kurullarınca stadyumları kapatılan kulüplerin müsabakaları TFF tarafından
tespit edilecek başka stadyumlarda oynatılır. Herhangi bir nedenle kendi stadyumunda
oynaması gereken müsabakayı başka bir stadyumda oynayan kulüpler, bu müsabakalarla
ilgili tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de
ödemek zorundadırlar.

(4) Stadyumlarda Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı ve Uluslararası Futbol Oyun
Kurallarına uygun en az bir yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulması
zorunludur.

(5) Kale ağları, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp
tarafından kale direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir.

(6) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol OyunKurallarına uygun, en az 4 adet yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.

(7) Stadyumda anons sistemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde
kullanılmalıdır. Takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem
tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilmesi zorunludur. Anons
sistemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde, rakip takıma karşı veya siyasi amaçlı tanıtım
ve duyurular için kullanılamaz ve anons sistemi dışında tribünlere özel ses sistemi
kurulamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır.

(8) Müsabaka öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonunda temsilci ve hakemin;
müsabaka esnasında ise yalnızca hakemin izin verdiği kişiler dışında başka bir kişi yeşil
zemine giremez. Müsabakanın bitiminden, müsabaka hakemleri soyunma odası
koridorlarına girene kadar geçen süre içinde, sadece yedek kulübesinde bulunma hakkı
olan kişiler yeşil zemine girebilirler.

(9) Stadyumun içerisindeki büfelerde ve görevlilere dağıtılan kumanyalarda, içeceklerin
kapalı şekilde ve şişe içerisinde satılması veya dağıtılması ile seyircilerin stadyuma bu ve
benzeri maddelerle alınması yasaktır.

(10) Stadyum içerisinde alkollü içecek bulundurulması ve satılması yasaktır.

(11) Saha sulama programı, maç günü düzenlenen müsabaka organizasyon toplantısında ev
sahibi kulüp tarafından bildirilmelidir. Sahanın sadece belirli bölgeleri değil her yeri eşit
şekilde sulanmalıdır. Kural olarak, saha sulama, başlama vuruşundan 60 dakika
öncesinde tamamlanmalıdır. Ancak, ev sahibi kulübün kararı ile saha sulama aşağıdaki
belirtilen sürelerde gerçekleşebilir.
• Başlama vuruşundan 15 ile 10 dakika öncesi ve/veya
• Devre arasında (en fazla 5 dakika)

(12) Ligin başlangıcından sonra, müsabaka oynanmasına engel olacak şekilde yapılması
planlanan bakım veya çim yenileme çalışmaları için TFF'den izin alınmalıdır. Başvuru
esnasında bakım planı da TFF ile paylaşılmalı ve bu süre içerisinde müsabakaların
oynanacağı, kriterlere uygun bir stadyumun bildirilmesi ve tahsisinin de sunulması
gerekmektedir.

MADDE 6 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK

(1) Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün
düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri
yapma görevi ev sahibi kulübe aittir.

(2) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün,
saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.

(3) Müsabakalar ancak elverişsiz hava veya stadyum şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu
Statü’nün ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır.

(4) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları stadyumu ve oyun alanını elverişsiz hava şartları
ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için
hazır hale getirmek zorundadırlar. Saha ve stadyumun hazır hale getirilmemesi nedeniyle
müsabakanın oynanamaması durumunda, müsabakanın temsilci raporuna göre, ev sahibi
kulübün sahanın müsabaka oynamaya uygun hale getirilmemesinde kusurlu olduğunun
anlaşılması halinde, hakem, gözlemci ve temsilci ücretleri ile misafir takımın masrafları
ev sahibi kulüp tarafından ödenir.

(5) Kulüpler, müsabaka yapacakları yere en az yirmi dört saat önce gitmek ve bu Statü’nün
ekinde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.

(6) Müsabakanın oynanacağı gün saat 09.30’da stadyum denetimi yapılır. Bu denetime TFF
Temsilcisi, dördüncü hakem, stadyum müdürü, misafir takım temsilcisi ve çim saha
sorumlusu katılır. Müsabaka bitiminde de, TFF temsilcisi, stadyum müdürü katılımı ile
stadyum denetimi tekrar yapılır. Misafir takım temsilcisi de ilgili denetime katılabilir.
Misafir takım temsilcisinin katılmaması halinde, tutulacak denetim tutanağına misafir
kulüp itiraz edemez.

(7) Müsabaka organizasyon toplantısı, TFF temsilcisinin başkanlığında müsabakanın
oynanacağı gün saat 10.00’da stadyumda yapılır. Bu toplantıya, her iki takımdan birer
temsilci, dördüncü hakem, müsabaka güvenlik amiri, misafir takım gözlemci polisi, ev
sahibi kulübün güvenlik sorumlusu, özel güvenlik amiri, stadyum müdürü, akreditasyon
sorumlusu ve çim saha sorumlusu katılır. Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi katılmadığı
takdirde başlatılamaz.
Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir.
Kulüpler, sezon başlamadan önce bu toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili kişilerin
adlarını TFF’ye bildirmek zorundadır. Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri,
Genel Sekreter, Genel Müdürler temsil edebilirler.
6222 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği uyarınca gerekli diğer toplantılar yapılır.

(8) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı ev sahibi kulübe aittir.

(9) Müsabaka öncesi yapılacak seremonide, misafir takım futbolcuları, takım kaptanı
önderliğinde önce hakemler, sonra ev sahibi takım futbolcuları ile tokalaşırlar. Daha sonra
ev sahibi takım futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde hakemler ile tokalaşırlar.
Ardından da müsabakanın hakemi, top ve kale seçimi için takım kaptanlarını davet eder.

(10) Stadyumlarda bulunan skor tabelasındaki saatler, 45. ve 90. dakikaların sonundadurdurulması kaydı ile müsabaka esnasında çalışabilir. Müsabakanın hakem tarafından
herhangi bir nedenle durdurulması halinde, oynanan süreyi gösteren saat
durdurulmayacaktır.

(11) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun
alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere
bildirilir. Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun
ısınmasına izin verilir. Isınma esnasında oyuncuların yelek giymesi zorunludur. Yedek
kulübesinde yer alan atletik performans uzmanı, ısınan futbolcuların yanında gözetimde
bulunabilir.

(12) Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.

(13) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler.
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart
taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir.

Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai saatleri
içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda
pankartın TFF Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır.
Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya
çıkmak zorundadırlar.

(14) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir.
TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde
müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında)
müsabakanın başlamasına 18 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale
getirilmesi zorunludur.

(15) Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek kulüp sponsor ve lig isim logoları,
müsabaka başlamadan beş dakika önce kaldırılmalıdır. TFF tarafından lig isim logosu
gönderilmesi halinde, sponsor logoları 20 dakika kala kaldırılmalı ve lig isim logosu
serilmelidir.

(16) Reklam amaçlı olarak saha içerisinde yeşil zemin dışında bulunan maskotların müsabaka öncesinde ve devre arasında müsabaka başlamadan 5 dakika önce sahayı terk etmeleri zorunludur.

MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek futbolcu,
bir yönetici, bir teknik sorumlu, iki antrenör, bir kaleci antrenörü, bir eşofmanlı
fizyoterapist veya masör, bir doktor, yabancı teknik sorumlular veya futbolcular için bir
tercüman, bir atletik performans antrenörü ve bir malzemeci girebilir.

(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce “Müsabaka
İsim Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin olmaması halinde teknik sorumlu,
yoksa antrenör veya takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir.

(3) Müsabakanın başlamasına 18 dakika kala saha içerisinde kimlerin bulunacağı
Akreditasyon Talimatı’na ve bu Statü’nün ekinde yer alan zaman çizelgesine göre
belirlenir.

(4) Akreditasyon Talimatı hükümlerine göre müsabaka süresince saha içerisinde yer
alabilecek kişiler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan özel yerlerde bulunabilirler.
Bu şartlara uymayanlar sahadan çıkartılırlar.

(5) Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya
fiili olarak müdahale edemezler.

MADDE 8 - TRİBÜN DÜZENLEMESİ

 

(1) Kulüpler, TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine
uymakla yükümlüdürler.

(2) Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, talimatlarda belirtilen şekilde tribün ile saha
arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri engeller konabilir.

(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş
bırakılmalıdır. Tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici afiş, flama, bayrak, pankart
ve benzerleri asılamaz.

(4) Tüm tribünlere 6222 Sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenen elektronik kart (e-bilet) ile girilir. Elektronik kartlara tanımlı biletlerin her ne
surette olursa olsun toplu bir şekilde veya üzerlerinde yazılı bedellerinin altında ya da
üstünde bir bedelle satılmaları, temin edilmeleri ve dağıtılmaları yasaktır.

(5) Stadyumlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.

(6) Tribünlerin renk kodları, stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde
bulunmalıdır.

(7) Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine, protokol tribününü düzenlemeye yetkili
olan ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 15 kişilik yer ayrılır.

(8) Müsabakada görevli Temsilci, Gözlemci ve Disiplin Müfettişlerine, protokol tribününde
müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede
saha içine inebilecekleri bir yer ayrılması zorunludur.

(9) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde
stadyumun kapasitesinin % 5’i oranında yer ayırmak zorundadır. Ev sahibi kulüpler,
misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile misafir
kulüp seyircileri için en fazla % 30 oranında yer ayırabilirler.
Ayrıca iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi
halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

(10) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter,
Hukuk Kurulları Başkan ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu ile Temsilciler Kurulu
Başkan ve Üyeleri’ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması
zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge
isteyebilirler.

(11) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk,
cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez ve yazılı doküman
dağıtılamaz. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya
pankartlar asılamaz.

(12) Kulüpler sezonun başlamasından 1 hafta öncesine kadar, Futbol Disiplin Talimatı’na
uygun olarak ve disiplin uygulamalarına esas teşkil etmek üzere, müsabakalarını
oynayacakları stadyumlardaki tribünleri ve blokları belirlemek ve bunların kapasiteleri ile
isimlerini içeren ayrıntılı stadyum krokisini TFF'ye sunmak zorundadırlar.

(13) Ev Sahibi Kulüpler, misafir takım Delegasyon 2 ve Delegasyon 3’ten akredite edilen
kişiler için mümkün ise misafir takım yedek kulübesi arkasından, mümkün değil ise uygun
görecekleri güvenliği tam olarak sağlanmış bir bölümden yer vermek zorundadır.

MADDE 9 - GÜVENLİK

(1) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve
stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket
ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak
zorundadırlar.

(2) Ev sahibi kulüpler müsabakalarda, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisini belirlenen
saatler içerisinde stadyum içerisinde ve çevresinde görevlendirmek zorundadırlar.

(3) İlgili tüm kanun, yönetmelik, talimat ve yetkili makamların alacağı kararlar ışığında
belirlenen ve güvenlikle ilgili toplantıda saptanan güvenlik ihtiyacı kapsamında;
a) Stadyum dışında görev alacak güvenlik görevlileri iki güvenlik bariyeri oluşturup, bu
bariyerlerde üst araması, elektronik bilet ve pankart kontrolü yaparlar.
Güvenlik bariyerleri dışındaki tüm güvenlik uygulamaları resmi güvenlik görevlileri
tarafından gerçekleştirilir. 1. ve 2. güvenlik bariyerlerinde (turnikelerde) yapılan elektronik bilet kontrolleri ve üst aramaları mevzuata uygun olarak güvenlik görevlileri tarafından yapılır.
b) Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin duracağı ve oturacağı bölümler önceden
belirlenir. Bu bölümler için kesinlikle elektronik bilet satışı yapılamaz.

(4) Kulüpler, stadyumlarda güvenliği sağlamak ve akreditasyon sisteminin işleyişinde
kullanılmak üzere asgari sayıdaki özel güvenlik görevlisini bulundurmak zorundadırlar.
Bu kişilerin hakem, futbolcu ve yetkililerin stada giriş yerlerinde, teknik alanlar olan
soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçiş yerlerinde, teknik
alanlardan hakem, futbolcu ve yetkililerin sahaya çıkışlarında, tribünlerin önünde bulunan
ve sahaya açılan kapılarda Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun bir biçimde
görevlendirilmesi şarttır. Bu görevliler müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircilerin, futbolcuların ve hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı yerde bulunmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

(5) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet veya sis bombası, ses bombası,
maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek
veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini
bozabilecek diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine
yakın bir seviyeye ulaşabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer
pointer, selfi çubuğu ve benzeri cisimler bulundurulamaz, satılamaz ve atılamaz.

(6) Stadyumun tüm çıkış kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dışa doğru
açılacak şekilde yapılır ve bu kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenemez. Bu
kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların engellenmesi ve acil tahliye hallerinde
yönlendirme amacı ile birer güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Kötü niyetli ve kural
dışı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kişi tarafından kolayca
açılabilecek kilit içermeyen bir sistem takılabilir.

(7) Ev sahibi kulüpler, seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk
etmelerine kadar geçen sürede tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da bulunduğu)
ambulans araç ve görevlilerini, seyircilerin stadyuma alınmaya başlamasından stadyumu
terk etmelerine kadar geçen sürede itfaiye araç ve görevlilerini bulundurmak
zorundadırlar. Ev sahibi kulüpler, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında, seyircilerin stadyuma alındığı andan tahliyesinin sonuna kadar, paramedik personel veya doktor görevlendirmek zorundadırlar.

(8) Stadyum kontrol odasında ev sahibi kulüp tarafından yeterli sayıda CCTV (Güvenlik
Kameraları) operatörleri ile bir kişinin ikiden fazla konuda sorumluluk almaması
koşuluyla giriş kontrol sorumlusu, anons sistem sorumlusu, skor tabela sorumlusu, saha
aydınlatma sorumlusu, stadyum yönetim sorumlusu, özel güvenlik sorumlusu ve kulüp
güvenlik ve sağlık sorumlusu görevlendirilmesi zorunludur.

MADDE 10 - LİG İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPUTEDARİKÇİLİĞİ

(1) Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve hakemlerin
önünde ve arkasında Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu ile top kaidesi üzerinde lig isim
sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(2) Lig müsabakaları, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile oynanır.
TFF tarafından futbol topları, sezon başlamadan önce kulüplere tutanak karşılığında
teslim edilir. Müsabakaların TFF tarafından gönderilen toplarla oynanması zorunludur.

(3) Lig müsabakalarında kulüpler, yayıncı kuruluş için 15 adet, lig isim sponsoru için 25 adet
ve TFF için 10 adet en iyi kategorideki tribünden yer ayırmak zorundadırlar. Kulüpler
ayrıca, lig isim sponsoruna 10 adet imzalı süper lig topu ve 15 adet imzalı forma teslim
eder.

(4) Müsabakalarda kullanılan oyuncu değişiklik tabelalarında, TFF tarafından gönderilecek
ve üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve Lig Logosu yer alan görselin bulundurulması
zorunludur.

(5) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve
Lig Logosu’nun yer aldığı lig bayrağı bulundurulması zorunludur.

(6) Lig isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.

(7) Ev sahibi kulüp, lig isim sponsorunun kupa seremonisinde etkinliklerde bulunabilmesi ve
onun görünürlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca sponsor temsilcilerinin
kupa seremonisine katılım taleplerine uymakla yükümlüdür.

(8) Tüm müsabakalarda 50 dakika boyunca saha kenarı LED ekranların ortasında lig isim
sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu gösterilir.

(9) Tüm müsabakalarda lig isim sponsoruna saha kenarı LED ekranlarında 2 dakika reklam
hakkı sağlanır.

(10) Tüm müsabakalarda futbolcu formalarının sol kolunda ve top toplayıcı yeleklerinin arka
yüzünde lig isim sponsorunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(11) Tüm müsabakalarda flaş röportaj alanlarında kullanılan röportaj panolarının üzerinde lig
isim sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(12) Lig isim sponsoru, stadyumların uygunluk durumuna göre stadyum dışında etkinlik
yapabilir.

MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR

(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün
son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.
Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna
göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak
oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

(3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni
kurallarına uymak zorundadır.

(4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.

(5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı,teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer
futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40
kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.

(6) Kupa seremonisine katılacak ve bu maddenin 5. fıkrasında yer alan kişiler, öncelikle TFF
Başkanı veya TFF Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Vekili ve/veya Yönetim
Kurulu Üyesinden madalyalarını aldıktan sonra platformda kendileri için ayrılan bölüme
geçerler. Son olarak takım kaptanı platforma gelerek madalyasını aldıktan sonra kendisine
kupa takdim edilir.

(7) Seremoni sonrasında, diğer yönetici ve görevlilerine dağıtılmak üzere, TFF tarafından 35
adet madalya daha kulübe teslim edilir.

(8) Kulüp, TFF’den izin almak koşulu ile TFF tarafından yapılacak olan kupa seremonisi
sonrasında aynı veya farklı bir günde şampiyonluk kutlamaları yapabilir. Şampiyonluk
kutlamalarının yayın hakkı bedelsiz olarak münhasıran ligin resmi yayıncı kuruluşuna
aittir.

MADDE 12 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILIM

(1) UEFA tarafından belirlenecek kriterlere ve listeye göre 2023-2024 sezonu sonunda
uluslararası müsabakalara katılım sağlanır. UEFA’nın belirleyeceği UEFA kulüpler arası
müsabakalara katılım listesi kulüplere bildirilir.

(2) UEFA’nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler
aynen uygulanır.

(3) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde
ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması
nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak
şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.

MADDE 13 – VİDEO YARDIMCI HAKEM

Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR
Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

MADDE 14 - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye
uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en
fazla 3 defada yapılabilir.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2023 tarih ve 02 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 18.07.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.