GÜNDEM
Giriş Tarihi : 05-09-2019 21:21

Terme ve Salıpazarı 'Afet Bölgesi' ilan edildi! Zararlar karşılanacak

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçesi, 23 Temmuz tarihinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaket sonrasında "Genel Hayata Etkililik" kararı alınarak "Afet Bölgesi" ilan edildi. "Afetzede" olarak kabul edilen selden zarar görenlerin maddi kayıpları karşılanacak.

Terme ve Salıpazarı 'Afet Bölgesi' ilan edildi! Zararlar karşılanacak

Samsun Valiliği,  23 Temmuz tarihinde yaşanan ve 2 kişini hayatını kaybetmesine, ev ve işyerleri ile ekili alanların zarar görmesine, heyelan nedeniyle köprülerin, yolların yıkılmasına, alt ve üst yapıların adeta harabe haline gelmesine neden olan sel felaketi sonrasında Terme ve Salıpazarı ilçelerinin "Genel Hayata Etkililik" kararı alınarak "Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca  "Genel Hayata Etkili"  sayılan bölgede yapıları hasar gören vatandaşların 'afetzede' kabul edildiği vurgulandı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konuya hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesinden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

Bu arada afet bölgesi ilan edilen Terme ve Salıpazarı ilçesinde selden etkilenen afetzedelere mevzuat çerçevesinde gerekli yardımların yapılacağı öğrenildi.

Genel Hayata Etkililik nedir?

AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPSAM:

Madde 1- Olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur.

ZARAR DURUMU:

Madde 2- Meydana gelen bir afetten:

a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10'ununun,

b) 100 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,

c) Nüfusu, 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 20 binanın,

d) Nüfusu 5-10 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 25 binanın,

e) Nüfusu 10-30 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 30 binanın,

f) Nüfusu 30-50 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 40 binanın,

g) Nüfusu 50 binden fazla olan ilçe ve illerden en az 50 binanın

Yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır hasar görmesi halinde afet o yerin genel hayatına etkilidir.

Madde 3- Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle (Yani muhtarlık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi halinde de afet o yerin genel hayatına etkili sayılabilir.                                                                                                                        
AFETİN MUHTEMEL BULUNMASI HALINDE:

Madde 4- Muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve tespitinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş afetler için verilen ölçü ve sayılar aynen esas alınır.

GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİN TESPİTİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK DİĞER HUSUSLAR:

Madde 5. Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum İmar ve İskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.

a)  Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

b)  Tarım ürünlerinden en az l/3unun zarar görmüs olması,

c)  Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,

d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,

GENEL HAYATA ETKİLİLİK KARARI:

Madde 6- Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde 7- Alt kısmında veya başka bir bolümde ticaret yeri bulunan konutların zarar görmesi halinde konut ve ticaret yerleri ayrı ayrı sayıma tabi tutulur.

Madde 8- Nüfus miktarının tespitinde, en son yapılan ve sonuçları belli olan resmi nüfus sayımı rakamları dikkate alınacaktır.

Madde 9- Bu Yönetmeliğin yayımından önce, meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlere ilişkin olarak hasar tespitleri ve rapor değerlendirmeleri tamamlanan yerlerde yeniden değerlendirme yapılmaz.

Madde 10-   Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 

NELER SÖYLENDİ?
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA