EĞİTİM
Giriş Tarihi : 06-03-2019 11:51   Güncelleme : 06-03-2019 11:51

Türkiye’de bir eğitim düzeyini tamamlayan yetişkin kadın oranı yüzde 83.6

Türkiye’de 2017 yılında 25 yaş ve üstü kadınlarda en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplum nüfus içindeki oranı yüzde 83.6 oldu.

Türkiye’de bir eğitim düzeyini tamamlayan yetişkin kadın oranı yüzde 83.6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 25 yaş ve üzeri eğitimini tamamlayanların toplam nüfus içinde oranı 2017 yılında yüzde 89.5 olurken, bu oran kadınlarda yüzde 83.6, erkeklerde de yüzde 95.5 oldu.

Kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü ifade eden "cinsiyet eşitliği endeks değeri, 1'e eşit ise" kız ve erkek çocukları arasında eşitlik bulunduğu anlamına gelir. Cinsiyet "eşitliği endeks değerinin, 1'den küçük" olması erkek çocukları lehine eşitsizlik, "1'den büyük" olması ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu gösterir.

Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde 2017 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1.009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi ise 0.933 oldu. Cinsiyet eşitliği endeksi yıllara göre incelendiğinde ise yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği görüldü.

TÜİK’e göre Türkiye'de 2018 yılında, erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu ve nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini de kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kadınların lehine değişti ve bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 44.1'ini erkekler, yüzde 5.9'unu da kadınlar oluşturdu.

Hayat tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75.3 ve kadınlarda 80.8 yıl oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47.1 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65.6, kadınlarda da yüzde 28.9 oldu.

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde ise kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 42.6 olurken, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 72.7 oldu.

Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre 2017 yılında tarım sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 19.4, erkek istihdam oranı yüzde 15.4, kadın istihdam oranı da yüzde 28.3 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı yüzde 26.5, erkek istihdam oranı yüzde 31.4, kadın istihdam oranı ise yüzde 15.6 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı yüzde 54.1 olup bu oran erkeklerde yüzde 53.2, kadınlarda da yüzde 56.1 oldu ve böylece kadın istihdamının en fazla olduğu sektör hizmet sektörü oldu.