GÜNDEM
Giriş Tarihi : 02-12-2019 17:43

Vali Osman Kaymak: Samsun yatırımcılar için büyük avantaj

Samsun Valisi Osman Kaymak, ‘Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ulaşım sorunlarını çözen, şevre projelerini tamamlayan, sağlık ve spor tesisleri, eğitime dönük yatırım ve projelerle dünya standartlarını yakalayan Samsun'un yatırımcılar için avantajlar sunduğunu söyledi.

Vali Osman Kaymak: Samsun yatırımcılar için büyük  avantaj

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda ‘Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı' düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Beledşye Başkanı Mustafa Demir,  Samsun’un bölge nüfusu olması nedeniyle Karadeniz'de ve Türkiye'de hızlı kentleşmeden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek,  “Kentsel dönüşüm en zor olan konulardan bir tanesidir. Çünkü bir kentte bir dokuyu yeniden inşa etmek yetenek ve çok özel çalışmalara ihtiyaç duyuyor” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de  konuşmasında, “Yerel yönetimlerin gelişim süreçlerine dahil olması, daha katılımcı ve vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan tabandan tepeye çözümler sunmaktadır. Bu anlamda, belediyeler gibi yerel yönetimlerin AB standartlarının ve politikalarının uygulanmasında önemli rolleri vardır. Yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde işbirliği, hem yerel makamları hem de ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştıran ve bu nedenle sivil toplum diyalogunu teşvik eden güçlü bir araçtır. Yerelde üretilen çözümlerin global düzeydeki sorunlara çare olduğu bilinmektedir. Şehir Eşleştirme programı aynı zamanda diyalogu teşvik etmeyi ve önyargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Program, insan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi, toplum içinde ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı ve kültürel alışverişi sağlamak ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için verimli bir işbirliği oluşturmayı öngörmektedir. Bu program kapsamında kurulan ilişkilerin güçlenerek AB ile Türkiye arasında daha uyum süreci için olumlu bir katkı oluşturmasını umut ediyoruz”  ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Isman Kaymak ise toplantıda Toplantıda yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz çanağındaki ülkeler için bir çekim merkezi ve bölgesel kalkınma ve gelişmenin merkez kenti olduğunu belirterek, "Türkiye’nin kuzey kapısı konumunda olan Samsun, bölgesini ve çevresini etkileyen, yönlendiren ve belirleyen bir kent konumuyla bugün açık ara karşımızdadır. Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye’nin 16., Karadeniz Bölgesi’nin ise en büyük şehri olan ilimiz, deniz, hava, demiryolu ve karayolu gibi alternatifli ve gelişmiş ulaşım ve sanayi altyapısı, limanları, serbest bölgesi, uluslararası lojistik merkezi ve 7 adet organize sanayi bölgesi ile Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi üzerinden dünyaya açılan kapısı durumundadır. Modern kent olarak nitelendirdiğimiz Samsun, ulaşım sorunlarını çözmüş, çevre projelerini tamamlamış, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, sağlık tesisleri, spor tesisleri, eğitime dönük yatırım ve projeleri, engelli vatandaşlara, yaşlılara, çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile dünya standartlarını yakalamış, sosyal hayatını geliştirmiş, başka şehir ve ülkelerdeki insanların gelip görmek, gezmek isteyeceği donatılara sahip, turizm altyapısını hızla tamamlayan bir yaşam alanına sahiptir. Bu özellikleri ile Samsunumuz yatırımcılar için de avantajlar sunmaktadır” dedi.

Samsun’un, son yıllarda kamu ve özel sektör eliyle özellikle eğitim, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanında yapılan yatırımlarla altyapı anlamında hızlı bir gelişme süreci içerisine girdiğini kaydeden Vali  Osman Kaymak, “Şehrin ulaşım ve turizm altyapısının geliştirilmesi anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Sağlık, eğitim ve turizm sektörlerindeki özel sektör yatırımları şehri bu alanlarda çok farklı bir noktaya taşımıştır. Yine spor tesisleri yatırımları ‘Spor Kenti Samsun’ sloganını temellendiren altyapıyı oluşturmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ‘Şehir Eşleştirme Programı’ kapsamında yürütülen ve 15.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan ‘Sürdürülebilir Gelecek için Ortaklık Projesi’ ile Samsun-Türkiye ve Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir iletişim ağı ve iş birliği kurma hedeflenmektedir. Samsunumuza değer katacak Uluslararası nitelikte olan proje kapsamında; Samsunumuzda gelecekte insanların nasıl yaşayacakları, taleplerinin ne olacağı, sektörel anlamda neyin ön plana çıkacağı gibi konularda yeni bir şehircilik anlayışı ortaya koyma adına ilimize fayda sağlayacağını ve ilimizde yapılacak yatırımlara da yön vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Portekiz’de 8 belediyeden oluşan LIPOR kurumu arasında sürdürülebilir iş birliği konusunda mutabakat anlaşması işbirliği protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger arasında karşılıklı takdimi gerçekleştirildi.

2-3 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı'na, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, LIPOR kurumundan Henrique Silva, Juliano Ferreira kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

SAMSUN HABER HATTI