Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ
Giriş Tarihi : 09-04-2017 10:54

Akademik Yapıdaki İllegal Terör Örgütleriyle Mücadelede Yöntem Önerisi II

Maalesef ülkemizdeki üniversitelerde FETÖ'cüsünden, PKK'lısına, radikal gruplarla irtibatta olan kişilere kadar farklı grupların yoğunluğu sözkonusudur.

Devletimizin diğer birimleri gibi köklü bir adım atılmazsa FETÖ, PKK ve illegal örgütlere insan kaynağı sağlayan Üniversitelerde Fetullahçı ve diğer illegal örgütlerin hakimiyeti devam eder.

Örümcek ağı gibi her yeri saran Paralel Yapının üniversitelere sadece 3-5 rektör ve 15-20 öğretim üyesi yerleştirildiği safsatadır. Bu alanda özellikle yeni bir koordinasyon ve denetleme birimine ihtiyaç vardır.

Durumun böyle olmadığını herkes biliyor! Üniversiteler güvenlik görevlisinden, idari memuruna, öğretim üyesinden yönetici kademesine kadar FETÖ'nün örgütlenmeye çalıştığı en önemli alanlardan birisi oldu.

 KHK’nin kapsamındaki ilgililerin kim olduğunu tanımlamak gerekir. “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen …” kişi ve kurumlardır KHK’nin hedef aldıkları. Bu tanım, 12 maddelik KHK’nin  2,3, 4 ve 5’inci maddelerinde, hemen hemen aynen tekrarlanmaktadır. Kurum veya kişi, iki yapıdan biriyle (Terör veya FETÖ ile) üyelik, mensubiyet (ilişkili), iltisak (birleşmiş), irtibat (bağlantı), aidiyet (ilişkinlik) durumu belirlenmiş veya durum böyle “değerlendirilmiş” ise; KHK’nin  kapsamı içine girecektir.

Fetöcü ve PKK'lı ve diğer illegal örgütlerle ilişkili akademisyenlerin ve idari personelin devletten tasfiyesinde kullanılacak yöntemler

1- Akademik yapıdaki akademisyen ve idari personel Bank Asya'da hesabı olup olmadığı YÖK tarafından şuan hesap bilgilerinin ve hareketlerinin olduğu belgeler ilgili devlet birimlerinden temin edilerek gereği yapılmalıdır.

2- Telefonunda ByLock programı tespit edilenlerin MİT tarafından YÖK ve Başbakanlığa bildirim yapılması olmazsa olmaz öneme haizdir.

3- Tanık, gizli tanık beyanları delil olarak değerlendirilmeli ve adli süreç kapsamında gerekli önlemler alınmalıdır

4- Örgüt tarafından belirlenen oran nispetinden maaştan her ay düzenli olarak örgüte himmet adı altından yardımda bulunanlar hakkında gerekli önlemler alınmalıdır

5- FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı derneklerde yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar hakkında gereği yapılmalıdır.

6-YÖK ÜAK Doçentlik Sınavları Jüri görevlendirmeleri ve aday akademisyenlerin durumuyla ilgili  idari soruşturma başlatmalıdır.

7- FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı Kişinin öğrencilik yıllarında örgüte ait ev ve yurtlarında kalmış olması Mezuniyetten sonra örgütle bağı olup olmadığına bakılmalıdır. 

8- Örgüte bağlı TV kanallarının DİGİTÜRK’ten çıkarılmasının ardından toplu halde DİGİTÜRK aboneliklerini iptal edilmesi de delil sayılmalı ve işlem yapılmalıdır. YÖK ilgili listeleri DİGİTÜRK’ten talep etmelidir. 

9-  FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı Örgüte ait veya bağlantılı otellerde örgüt tarafından belli amaçlarla düzenlenen toplantılara katılmak. (Rektörlük seçiminden önce ve sonra yapılan toplantılar gibi)

10-  FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı yerlerde yabancı dil sınavına girenlerin sınavları geçersiz sayılmalı.

11- FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı kişilerin ALES, yabancı dil belgeleri ve lisans not durum belgeleri teker teker incelenmesi için YÖK tarafından üniversitelere genelge gönderilmelidir.

12- IELTS, ALES, LES, KPDS, TOİK, YDS sınavları gibi kamu kurumlarına giriş için yapılan sınavlarda önceden soruların elde edilmiş olması nedeniyle bu sınavlara girenlerin son 3 ve/veya 4 sınav sonucu karşılaştırılıp doğal akışa aykırı puan yükselmelerinin rastlanıldığı durumda ilgili hakkında adli ve idari soruşturma yapılmalıdır.

13- IELTS, ALES, LES, KPDS, YDS sınav sonuçlarının hepsi iptal edilmeli akademisyenlerden asgari 1 yıl içerisinde yeni sınav sonucu getirme yükümlülüğü getirilmelidir. Böylece ak koyun kara koyun belli olacaktır.

NEDEN BU YÖNTEM GEREKLİ VE ÖNEMLİ

Paralel çetenin; Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı (IELTS) yapmakla sorumlu İngiliz British Council’in Türkiye sorumlularına ulaşarak soruları elde ettikleri ve IELTS sınavından aldıkları puanlarla üniversitelere araştırma görevlisi olarak yerleşip, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olan kimler varsa YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kamuoyuna açıklamalı ve gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır. IELTS sınavının denkliğinin iptal edildiği 2014 sonuna kadar kaç bin kişinin IELTS sınavına girerek ÖSYM’den denklik belgesi aldığı tespit edilmelidir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu şahısların yüzde 95’den fazlasının Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ile bağlantılı olduğu ve ÖSYM’nin yaptığı yabancı dil sınavlarından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) defalarca başarısız oldukları ve çok düşük puanlar alabildikleri tespit edildi.  Sadece 2013-2014 yılları arasında IELTS sınavıyla ÖSYM’den denklik alan bin 565 kişi hakkındaki adli soruşturma açılmışken bu kişilerin hala kamu görevi icra etmesi FETÖ korumacılığı yapan Rektörler hakkında YÖK’nun gerekli adli ve idari soruşturmaları başlatması olmazsa olmaz öneme haizdir. Bazı Üniversite Rektörlerinin FETÖ soruşturmalarında yabancı dil sınav belgeleri talep edip gerekli işlem yapmamaları dikkat çekicidir.

YÖK somut yabancı dil kriterinin FETÖ soruşturmalarında kullanılması hakkında bir genelgeyi Üniversitelere göndermesi mücadeleyi anlamlı kılacaktır.

ÖSYM’nin yaptığı dil sınavlarında bir türlü başarılı olamayan FETÖ mensuplarının alternatif arayışına girdikleri ve hedef olarak IELTS sınavını seçtikleri ve söz konusu sınav sonucunda da istedikleri başarıyı ulaştıkları tespit edildi. 2014 yılında kamuoyuna yansıyan ve FETÖ mensuplarının sınav merkezi olarak seçilen Zirve, Turgut Özal, Mevlana, Melikşah ve İpek Üniversitelerinde yapılan IELTS sınavlarında kopya çekerek, haksız puanlar aldıkları ve bu puanları kullanarak üniversitelere yerleşme ve kariyer yükseltme (doçentlik) süreçlerini başlattıkları tespit edilmişti.

Bu sınav merkezlerinden ve IELTS Sınavı puanıyla Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olan kimler varsa YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kamuoyuna açıklamalı ve gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmalıdır.

14-FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı Kişilerin tespitinde yapmış olduğu yurtiçi ve yurt dışı yayınları kimlerle ve hangi ulusal ve uluslararası yayınlar kapsamında yapıldığı tespit edilerek gereği yapılmalıdır.

15. YÖK tarafından Pasaport Şubelerinden ABD'ne giden tüm akademik ve idari personelin listesi alınıp, HTS kayıtlarına benzer bir programla gidiş-geliş yoğunluk tespiti yapılarak gereği yapılmalıdır.

16.FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı idari personelin tutukluluk durumunda olanları hakkında işlem yapmayan ihraç yetkisine haiz olduğu halde görmezden gelen Rektörler açığa alınmalıdır.

17- Üniversitelerde yeni atanan Rektörlerin özellikler bir önceki Rektör döneminde açığa aldığı akademik ve idari personeli geri döndürme gerekçesi YÖK tarafından ilgili üniversite birimlerinden talep edilmelidir.

18. FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı idari soruşturmalarda bilinçli olarak bu örgütlerle ilişkili kişileri atayan Rektörler açığa alınıp haklarında soruşturma başlatılmalıdır.

19.Tüm Üniversite Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan ve Müdür görevi ifa eden kamu görevlilerinin görev yaptığı üniversite web sayfalarında ayrıntılı akademik CV yanında İllegal Örgütlerle ilgili kriterleri taşımadıklarına ilişkin TAAHHÜTNAME  yer alması sağlandığı gibi bu taahhütnamelerin YÖKSİS veri tabanına işlenmesi zorunluluğu getirilmelidir.

20. FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı idari soruşturmalarda bilinçli olarak kendisine oy verdiği için koruma altına alınan, usulsüzlüklerine göz yumulan, kişisel hesap peşinde olan, kin garez ve husumetle işlem yapan üniversite rektörleri ve dekanlar, müdürler YÖK tarafından ivedi olarak açığa alınmalıdır.

21. FETÖ-PKK ve diğer illegal örgütlerle bağlantılı Kişilerin tespitinde özellikle projelerde (Teknokent, AB Hibe projeleri, Santez vbg parasal kaynak içeren) görev yapan akademik personelin yapmış olduğu alım-satım işlemleri ve proje özgünlüğünün kontrolü için YÖK tarafından bir genelgeyle üniversitelerde idari inceleme başlatılması zorunludur.

Bir sonraki yazım’da bu konuda geliştirilecek YÖNTEM ÜZERİNE ilişkin açıklamalara örnekler üzerinden DEVAM EDECEĞİM.

NELER SÖYLENDİ?
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA